Viralliset terveystarkastukset / Offical Health Checks

Myostatiinin puutos / Myostatin deficiency N/N (vanhempien kautta / through parentage)

Muuta terveyteen liittyvää / Other Health Information